Tenisový lakeť

Ako zatejpovať tenisový lakeť ?

K vzniku tenisového lakťa prispieva jednostranné preťažovanie extenzorov ruky. Prejavuje sa ako intenzívna bolesť v blízkosti lakťa na jeho vonkajšej (laterálnej) strane. Dochádza k zápalom úponov šliach z dôvodu nedostatočného odvodu odpadových látok a škodlivín, zároveň bývajú tieto šľachy nedostatočne prekrvované. Tenisový lakeť môže postihnúť ako manuálne pracujúcich (napr. práca s vŕtačkou), tak kancelárské profesie (neergonomické pracovisko, klikanie na myš), ale aj maliarov alebo aj vodičov.

Tejpovanie tenisového lakťa je pomerne jednoduchou záležitosťou. Pomocou tejpov ovplyvňujeme preťažené extenzory a v mieste najväčšej bolesti lepíme kolmo "Y" tejp, ktorý posúvá jednotlivé svalové vlákna do bezbolestnej pozície. Týmto veľmi účinne pomôžeme od bolesti, avšak je vhodné liečbu doplniť aj o správné cviky a naťahovanie.

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.

Návod na tejpovanie tenisového lakťa

1. Najskôr aplikujeme tejp na extenzor (čierny tejp na obrázku). Tejp lepíme od chrbta ruky smerom k lakťu po svalových vláknach s nízkym napätím. Ruka je v zápästí ohnutá smerom dole, aby sme natiahli ošetrované svaly.

2. Druhý "Y" tejp lepíme kolmo na prvý, báza je pod miestom bolesti a s vyšším napätím lepíme jednotlivé části tejpu tak, aby sme posunuli svalové vlákna do bezbolestnej pozície.

3. Finálna podoba zatejpovaného tenisového lakťa

Toto a oveľa viac se naučíte na našich kurzoch tejpovania.