Kurzy RockPods & RockFloss

Na kurzoch sa zameriavame na dve fascinujúce a časom preverené metódy: bankovanie, čo je terapia využívajúca podtlak, a flossing, známy tiež ako kompresná terapia. Tieto techniky majú bohatú históriu, ale my ich predstavujeme vo svetle najnovších vedeckých poznatkov a trendov. Zoznámime vás s moderným využitím týchto metód v rámci súčasných terapeutických programov, kde využívame najnovšie výskumy na odhalenie ich možného potenciálu a zároveň aj obmedzenia.

V rámci kurzu získate špičkové pomôcky RockFloss a RockPods a naučíme vás, ako s nimi efektívne pracovať. Prostredníctvom praktických cvičení a vzájomnej výmeny skúseností nielenže zdokonalíte svoje zručnosti v používaní týchto nástrojov, ale tiež pochopíte hlbšie princípy a celkový koncept ich aplikácie v terapii.

Kurz prebieha v priateľskej, podporujúcej a uvoľnenej atmosfére, ktorá je ideálna pre učenie a zdieľanie skúseností. Pridajte sa k nám a objavte, ako môžete tieto tradičné metódy transformovať na využitie v súčasnej terapii.

Podrobný popis po rozkliknutí termínu.