Kurzy RockPods & RockFloss

Na týchto kurzoch obdržíte prvotriedne pomôcky RockFloss & RockPods a dozviete sa, ako s nimi zaobchádzať, na akej báze fungujú a čo všetko sa dá vlastne s nimi ovplyvniť.

Vďaka praktickým cvičeniam si osvojíte prácu s týmito nástrojmi a lepšie ich tak zaradíte do svojej praxe. Vyskúšate si množstvo aplikácií, ale zároveň získate informácie o celom koncepte použitia týchto techník a tým aj neobmedzené možnosti pri ich používaní.