Svalové spúšťové body

Svalové spúšťové body (Trigger points).

Na kurze sa naučíte, ako pracovať s 30 najčastejšími spúšťovými bodmi.