Svalové spúšťacie body

Svalové spúšťacie body (Trigger points), najčastejšia príčina bolesti v ľudskom tele.

Na kurze sa naučíte, ako pracovať s 30 najčastejšími spúšťacími bodmi.