Breather Fit

Breather Fit je zariadenie založené na vedeckých poznatkoch využívajúce respiračný svalový tréning (RMT), ktorého cieľom je pomôcť profesionálnym športovcom, triatlonistm a olympionikom získať…

Celý popis produktu
72,00 € s DPH
Skladom >5 ks
Popis produktu

Breather Fit je zariadenie založené na vedeckých poznatkoch využívajúce respiračný svalový tréning (RMT), ktorého cieľom je pomôcť profesionálnym športovcom, triatlonistm a olympionikom získať konkurenčnú výhodu práve tréningom týchto svalov.

!!!Stiahnite si aplikáciu BREATHER COACH do svojho telefónu!!!

Pre nešportovcov odporúčame skôr Breather

1. PREČO TRÉNOVAŤ DYCHOVÉ SVALY, FUNKČNÉ VÝHODY A FYZIOLOGICKÝ KONTEXT

Odôvodnenie tréningu dýchacích svalov (RMT) je ekvivalentné silovému tréningu akéhokoľvek iného svalu tela - tréning s odporom zvyšuje svalovú silu, kým tréning s nízkou intenzitou prevádzaný dlhšiu dobu, zvyšuje vytrvalosť. Tieto typy tréningu vedú k rôznym štrukturálnym adaptáciam svalov. V prípade RMT dýchania proti odporu zvýši inspiračnú a expiračnú svalovú silu, ak je záťaž nastavená na obe časti dychového cyklu. To povedie k zvýšeniu svalových vláken (hypertrofia) rovnako ako k zosíleniu bránice (kniha McConnell, kapitola 4).

Výhody tréningu dychových svalov môžeme nájsť u zdravých ľudí, športovcov i pacientov so slabosťou dýchacích svalov, čo z neho robí univerzálne užitočnú tréningovú metódu. Medzi prejavy zvýšené sily dýchacích svalov patrí zlepšená tolerancia cvičenia, kapacita a výkon, v závislosti na začiatočnom stave cvičenca. Bolo vyskúmané, že zvýšenie sily dýchacích svalov viedlo k pozorovanému zlepšeniu (1) (pretože maximálny inspiračný tlak - najdôležitejšie meranie v rámci RMT - priamo koreluje s ventiláciou) výkonu v 6-minútovom teste chôdze a kvality života, súvisiaceho so zdravím (pred a po RMT).

Pacienti so zníženou silou dýchacích svalov začínajú s RMT na nižších východzích hodnotách, než športovci alebo zdraví ľudia. Benefity sú pre ne rovnaké, ale obvykle vykazujú rýchlejší nárast sily dýchacích svalov, pretože ak je ich základná hodnota (svalová sila) nižšia, a je teda pravdepodobné ďalšie zlepšenie. Dôležitým efektom u pacientov využívajúcich RMT je zníženie dušnosti, ktoré je obvzlášť výrazné u pacientov s CHOCHP, astmou a srdečným zlyhaním.

Dýchacie, kardiovaskulárne a periférne svalové systémy sú spojené v dôsledku okysličenia krvi dýchaním, ktoré potom cirkuluje srdcom do periférnych svalov.

RMT teda ovplyvňuje kardiovaskulárny a svalový systém a naopak. Napríklad všeobecné cvičenie zvyšuje silu dýchacích svalov, aj keď nie v rovnakej miere ako RMT. Medzi ďalšie dôležité výhody tohto tréningu patrí zvýšenie prietoku krvi do končatín a zlepšenie autonómnej kontroly srdca (u pacientov so srdečným zlyhaním). Rovnako znižuje aktivitu svalového sympatiku, čo súvisí s preukázanou schopnosťou RMT znižovať krvný tlak (2).

Dôležitým komponentom dýchacieho systému a svalstva je bránica, ktorá je hlavným dýchacím svalom, ale hrá tiež dôležitú úlohu pri kontrole chrbtice počas posturálnej kontroly. Slabosť dýchacích svalov je preto spojená so zlou kontrolou držania tela a bolesťami chrbta. Vylepšená funkcia bránice sprostredkovaná tréningom dychových svalov môže znížiť bolesti chrbta a obnoviť kontrolu držania tela (3).

Stručne povedané, RMT posiluje dýchacie svaly, čo ovplyvňuje okysličenie krvi, srdečné funkcie, periférnu svalovú kapacitu, kontrolu drženia tela a dušnosť. To dává tomuto tréningu hlavnú úlohu pri podpore a hojení dýchacieho, kardiovaskulárneho a kosterného systému.

2. METÓDY RESPIRAČNÉHO TRÉNINGU (RMT)

Existujú dve bežne používané metódy tréningu dychových svalov - prahová (treshold) a odporová. Porovnanie týchto dvoch metód preukázalo porovnateľnú účinnosť. Normokapnická hyperpnoa je tretia a zložitejšia metóda RMT, ktorá v súčasnej dobe nie je rozšírená a spolieha sa na drahé vybavenie, školenie a dohľad. Ukazuje však podobné výhody ako prahová a odporová RMT.


3. VÝHODY ŠPECIFICKÉHO TRÉNINGU NÁDYCHOVÝCH SVALOV (IMT)

IMT je dominantná metóda používaná v klinických štúdiách a literatúre, pričom najvýznamnejšia je prahová hodnota IMT. Vyššie popísané výhody teda najčastejšie nájdeme popísané po tréningu nádychových svalov. Tento tréning primárne zvyšuje maximálny inspiračný tlak (MIP nebo PImax), ale nie MEP (s výnimkou pacientov so srdečným zlyhaním a astmou, u ktorých sa MEP taktiež zlepšuje v reakci na IMT!).

3.1. VÝHODY IMT U HLAVNÝCH OCHORENÍ

CHOCHP - Chronická obstrukčná choroba pľúc (alebo tiež chronická bronchitída)

Sem radíme hlavnú skupinu pacientov, v ktorej bol tréning dychových svalov testovaný a schválený. RMT zlepšuje inspiračnú svalovú silu a vytrvalosť, znižuje dušnosť a zvyšuje cvičebnú kapacitu u ľudí s CHOCHP, čo vedie k zlepšeniu kvality života. Výskum ukazuje, že RMT je pri pomoci pacientom s CHOCHP účinnejší než samotné fyzické cvičenie. Pacienti s CHOCHP obvykle používajú RMT pri strednej intenzite (60% až 80% tlaku v ústach). Metóda RMT: IMT.

ASTMA

Astma často postihuje deti a je závažnejšia u žen než u mužov. RMT je účinný u všetkých pacientov s astmou. Intenzita RMT je stredná, okolo 40% až 60% PImax.

U dospelých aj u detí s astmou môže RM znížiť frekvenciu astmatických záchvatov a zlepšiť schopnosť vykonávať každodenné úlohy. Môže zmierniť príznaky astmy a znížiť potrebu bronchodilatancií alebo inhalátorov. Metóda RMT: IMT.

SPÁNKOVÁ APNOE

Obstrukčná spánková apnoe môže vážne ovplyvniť kvalitu a kvantitu spánku a kvalitu života. Najčastejšie prevláda u starších ľudí. Využívané protokoly RMT pre spánkovú apnou používajú buď nízku alebo strednú intenzitu (40% až 75% PImax).

RMT môže výrazne znížiť spánkovú apnoe, hlavne u starších ľudí s poruchami spánku. Zlepšuje kvalitu a kvantitu spánku a znižuje počet prebudení počas noci a pohyby končatínn. Metóda RMT: IMT.

HYPERTENZIA (VYSOKÝ KRVNÝ TLAK)

RMT môže znížiť krvný tlak. Tento účinok je obzvlášť dôležitý pre ľudí s hypertenziou alebo vysokým krvným tlakom, napríklad v dôsledku autonómnej nerovnováhy. RMT znižuje krvný tlak tiež u zdravých ľudí, čo môže zabrániť hypertenzii. Protokoly RMT používajú u zdravých ľudí strednú až vysokú intenzitu (75% PImax) a nízku intenzitu u ľudí s hypertenziou (30% PImax). Metóda RMT: IMT.

BOLESTI BEDROVEJ CHRBTICE

RMT posiluje bránicu, ktorá je nevyhnutná pre dýchanie aj pre kontrolu chrbtice. Vďala tejto dvojitej úlohe môže RMT výrazne znížiť bolesti dolnej časti chrbta práve posilovaním dýchacích svalov, zlepšením kontroly držania tela a obnovením preprioceptivnej rovnováhy. Protokoly RMT používajú strednú intenzitu (60% PImax). Metóda RMT: IMT.

4. VÝHODY ŠPECIFICKÉHO TRÉNINGU VÝDYCHOVÝCH SVALOV (EMT)

Tréning výdychových svalov (EMT) bol študovaný v omnoho menšej miere. Zaujímavé je, že sa zdá, že EMT zvyšuje inspiračnú i expiračnú svalovú silu a maximálnu výdychovú rýchlosť (PEF). Zlepšení PEF je spojené s lepším čištením dýchacích ciest a kašlom. EMT ďalej zlepšuje funkciu prehĺtania a kašla a penetráciu / aspiráciu u pacientov s dysfunkciou prehĺtania.


4.1. HLAVNÉ VÝHODY EMT PRI OCHORENÍ CHOCHP

CHOCHP - Chronická obstrukčná choroba pľúc (alebo tiež chronická bronchitída)

Pridanie EMT k IMT u pacientov s CHOCHP zvyšuje PEmax a PEpeak, ale nepridáva ďalšie zlepšenie cvičebnej kapacity, dušnosti alebo QOL (kvalitu života) než samotná hodnota IMT. Dôležité: zlepšenie čistenia dýchacích ciest alebo kašla alebo akékoľvek iné parametry, ktoré by mohli byť zlepšené, EMT, neboly u pacientov s CHOCHP testované!

PACIENTI S NEUROMUSKULÁRNYMI CHOROBAMI (NMCH)

EMT bola testovaná u pacientov s poruchami, ktoré ovplyvňujú dýchací systém a sú spojené so slabosťou dýchacích svalov ako sú Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba a Duchennova svalová dystrofia. EMT zlepšuje maximálny výdychový tlak MEP (sila výdychových svalov) a maximálny výdychový tok (maximálna rýchlosť výdychu) a môže zlepšiť funkciu kašla, vnímanie dychovej záťaže (vnímané dýchacie úsilie), funkciu prehĺtania, penetráciu-aspiráciu (účinnosť správného prehĺtania) a fonácie (kvalita reči). Evidencia o EMT alebo kombinovanej IMT / EMT u pacientov s NMD je však slabá.

Zdroje:

1. Eva Bernardi, Luca Pomidori, Faisy Bassal, et al. Respiratory muscle training with normocapnic hyperpnea improves ventilatory pattern and thoracoabdominal coordination, and reduces oxygen desaturation during endurance exercise testing in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 1899–1906.

2. Mello PR, Guerra GM, Borile S, et al. Inspiratory muscle training reduces sympathetic nervous activity and improves inspiratory muscle weakness and quality of life in patients with chronic heart failure: a clinical trial. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2012 Sep-Oct;32(5):255-61.

3. Janssens L, McConnell AK, Pijnenburg M, et al. Inspiratory muscle training affects proprioceptive use and low back pain. Med Sci Sports Exerc. 2015 Jan;47(1):12-9