Tejpovanie RockTape nadväzujúci

Kurz sa zameriava na zlepšenie ľudského pohybu a výkonu prostredníctvom praktických tejpovacích metód. Pozornosť je venovaná taktiež anatómii a fyziológii myofasciálnych dráh. Okrem iného kurz taktiež vysvetlí, ako prostredníctvom pozorovania pohybu zistiť dysfunkcie konkrétnych anatomických rovín pohybu (planes of motion) a následne tejp aplikovať správne tak, aby došlo k zlepšeniu pohyblivosti a výkonnosti. Výuka prebieha predovšetkým formou workshopu s praktickým prístupom. Počas praktickej časti sa posudzujú pohyby k určeniu dysfunkcie u konkrétnych reťazcov a učí sa ako aplikovať tejp správnym spôsobom, aby sa zlepšila pohyblivosť. V kurze sú zahrnuté aj cvičenia obsahujúce korekčné techniky k riešeniu porúch mobility a stability v myofasciálnych dráhach. 

Tento 8-hodinový kurz zakončený certifikátom je určený hlavne pre profesionálov v zdravotníckom odbore, fyzioterapeutom a trénerom s akoukoľvek úrovňou predchádzajúcich skúseností s tejpovaním. Všetky potrebné pomôcky Vám budú poskytnuté na kurze.