Sedací sval - zníženie svalového napätia

1. Pripravíme si jeden tejp tvaru "Y"

2. Bázu tejpu nalepíme na veľký chochol (trochanter major) bez akéhokoľvek napätia a uvedieme tejpovaného do pozície 90° v bedrách a kolenách 

3. S nízkym napätím aplikujeme prvé rameno tejpu po sedacom svale smerom ku kostrči a krížovej kosti. Koniec tejpu dolepíme opäť bez napätia

4. Druhé rameno tejpu aplikujeme taktiež s nízkym napätím. Tejp vedieme z druhej strany sedacieho svalu. Takto môžeme lepiť i niekoľko vrstev od bázy uhlovo posunutých ramien tejpov

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.