Podpora klenby nohy

1. Pripravíme si tejp tvaru "Y" a tejp tvaru "I"

2. Najskôr lepíme tejp tvaru "Y". Bázu tejpu umiestnime bez napätia na pätu nohy podľa obrázku

3. Rovnakým spôsobom lepíme i druhé rameno tejpu - podľa obrázku

4. Finálny pohľad na zalepenú časť

5. Umiestnime bázu tejpu tvaru "I"

6. Prelepíme bez napätia cez rizikové miesto

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.