Ošetrenie krčnej chrbtice

1. Pripravíme si 2 tejpy tvaru "I"

2. Začiatok tejpu nalepíme bez napätia a následne predkloníme hlavu podľa obrázku

3. Tejp nalepíme s 25 % napätím až pod vlasovú oblasť, kde tejp dolepíme bez napätia

4. Rovnakým spôsobom lepíme aj druhý tejp "I"

5. Po dolepení by oba tejpy mali začínať a končiť v rovnakej výške a nemali by meniť vzdialenosť od chrbtice

6. Ďalší tejp je od stredu lepený cez stavec C7. Zvýšenú pozornosť venujeme správnemu uchyteniu tejpu

7. Lepíme s 50 % - 100 % cez C7. Hlavu máme v miernom predklone

8. Konce tejpu dolepíme bez akéhokoľvek napätia

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.