Ošetrenie kĺbu prsta

1. Nachystáme si dva 2,5 cm a štyri 1,25 cm tejpy podľa obrázku

2. Užší tejp je na kĺb umiestnený došikma, lepený od stredu   

3. Dolepíme prvý koniec tejpu bez napätia

4. Dolepíme druhý koniec tejpu bez napätia

5. Pohľad na pozíciu tejpu

6. Rovnakým spôsobom nalepíme tejp i z druhej strany prstu

7. Tretí tejp nalepíme kolmo na prvý tejp rovnakým spôsobom

8. Rovnako postupujeme aj na druhej strane prstu

9. Pod kĺbom nalepíme prvú kotvu lepenú od stredu bez napätia

10. Koniec tejpu dolepíme taktiež bez napätia

11. Finálny pohľad na kotvu

12. Umiestnime druhú kotvu lepenú od stredu nad tejpovaný kĺb opäť bez napätia

13. Konce kotvy dolepíme bez napätia

14. Finálny pohľad. Kotvy prekrývajú konce modrých tejpov, čím predlžujú ich životnosť

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.