Hamstringy

1. Pripravíme si 3 tejpy tvaru "I".

2. Bázu prvého tejpu nalepíme na jednu zo šliach hamstringov bez napätia.

3. Tejp lepíme s nízkym napätím v natiahnutí (napríklad v predklone) smerom do stredu nohy až k sedaciemu hrbolu, kde tejp dolepíme bez napätia.

4. Druhý tejp nalepíme bez napätia vedľa prvého podľa obrázku.

5. S rovnakým napätím lepíme stredom nohy opät k sedaciemu hrbolu, kde dolepíme opäť bez napätia.

6. Posledný tejp nalepíme podľa obrázku zrkadlovo s prvým tejpom. Začiatok a koniec tejpu je opäť bez napätia.

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.