Golfový - oštepársky lakeť

Ako zatejpovať golfový / oštepársky lakeť ?

Golfový alebo aj oštepársky lakeť je klasické ochorenie spôsobené jednostranným preťažovaním konkrétnych svalov. V tomto prípade ide o preťažovanie flexorov ruky a prejavuje se bolesťou v blízkosti lakťa. V prípade dlhodobého a neliečeného stavu môže vzniknúť zápal. Často týmto ochorením trpia manuálne pracujúcí ľudia (napr. práca so šrobovákom), taktiež učitelia (písanie na tabuľu), ale taktiež športovci - preto oštepársky lakeť.

Tejpovanie golfového lakťa nie je nijak zložité. Tejpami stimulujeme práve preťažené flexory a v mieste najväčšej bolesti lepíme kolmo tzv. "priestorový" tejp, ktorý dané miesto odľahčí. Týmto veľmi účinne pomôžeme od bolesti, avšak je vhodné liečbu doplniť aj o správné cviky a naťahovanie.

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.

Návod na tejpovanie golfového (oštepárskeho) lakťa

1. Pripravíme si dva tejpy. Jeden v tvare „I“ odmeriame po celej dĺžke flexorov a druhý cca 10 cm dlhý opäť v tvare „I“

2. Bázu prvého tejpu nalepíme bez napätia na vnútornú stranu zápästia

3. V natiahnutí flexorov nalepíme prvý tejp po celej ich dĺžke. Tejp nanášame s nízkym napätím. Koniec tejpu opäť dolepíme bez napätia

4. Cez boľavé miesto (väčšinou sa jedná o bod na vnútornej strane lakťa) nalepíme tejp v tvare „I“ so stredným napätím. Tejp bude lepený od stredu

5. Krajné bázy budú nanesené bez akéhokoľvek napätia

6. Finálna podoba ošetrenia golfového (oštepárskeho) lakťa pomocou tejpu

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.