Fixácia palca

1. Pripravíme si štyri 2,5 cm tejpy tvaru "I"

2. Na palec prilepíme bázu prvého tejpu bez napätia podľa obrázku

3. Vytočíme ruku smerom k malíčku tak, aby sa časť u palca natiahla a nalepíme tejp s 50 % napätím. Koniec tejpu dolepíme bez napätia

4. Podľa obrázku nalepíme bázu bez napätia a palec uvedieme do pozície, v ktorej je normálne. Ďalej tejp obtočíme okolo palca s vyšším napätím

5. Tejp pod palcom prekrížime s prvou časťou tejpu a dolepíme bez napätia na druhú stranu zápästia

6. Všimnite si miesta obtočenia tejpu

7. Prekríženie druhého tejpu by malo prebehnúť na prvom aplikovanom tejpe

8. Bázu tretieho tejpu umiestnime vedľa konca druhého tejpu. Tejpy sa môžu z časti prekrývať

9. Teraz kopírujeme smer druhého tejpu s väčším napätím od jeho konca ku začiatku. Tejpy sa čiastočne prekrývajú

10. Konec tretieho tejpu dolepíme bez napätia vedľa začiatku druhého tejpu

11. Bázu kotvy umiestnime bez napätia. Tá bude chrániť rizikové miesta prvých tejpov proti odlepeniu

12. Bez napätia obtočíme okolo zápästia

13. Sažíme sa prekryť začiatky a konce druhého a tretieho tejpu. Tejp zakončíme taktiež bez napätia

14. Pre väčšie spevnenie môžeme dať viacej vrstev rovnakých tejpov, ako je druhý a tretí tejp. Vždy tejpy o kúsok posunieme. Čím väčšiu hybnosť palca chceme, tým menší ťah tejpu musíme použiť 

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.