Tejpovanie zápästia

Ako zatejpovať zápästie?

Problémy so zápästím sú v populácií pomerne časté. Chronické problémy so zápästím sú najčastejšie spôsobené dlhodobým nesprávnym postavením ruky pri práci s počítačom, naproti tomu akútne problémy mávajú najčastejšiu príčinu v športe alebo bývajú spôsobené napríklad pádom, kedy môže prísť k poškodeniu oslabených svalov a šliach práve v oblasti zápästia. Pritom práve tejpovanie je obzvlášť účinným pomocníkom pri liečbe problému so zápästím. Problémy so zápästím bývajú tiež často  spojené s preťaženými extenzormi a flexormi, prípadne môže ísť o syndróm karpálneho tunela.

Tejpovanie zápästia je jednoduché a zvládne ho naozaj každý. Ide o 2 "I" tejpy, ktoré lepíme zo stredu s vyšším napätím najskôr zo spodnej strany ruky a potom z jeho chrbta. Touto technikou zpevníme zápästie a pomôžeme od bolesti.

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.

Návod na tejpovanie zápästia krok po kroku

1. Pripravíme si 2 "I" tejpy (tejpy na zápästie nameráme podľa veľkosti klienta)

2. Prvý tejp lepíme zo spodnej strany zápästia, ruka je zľahka ohnutá smerom von, aby bola koža v natiahnutí. Tejp sa lepí zo stredu s vyšším napätím

3. Bázu tejpu dolepíme voľne bez napätia na natiahnutú kožu

4. Druhý tejp lepíme z chrbta ruky, ruka je ohnutá smerom dovnútra, aby byla koža v natiahnutí. Tejp lepíme zo stredu s vyšším napätím

5. Bázu tejpu dolepíme opäť bez napätia.

Toto a oveľa viac se naučíte na našich kurzoch tejpovania.