Tejpovanie ramena - celkové spevnenie

Ako zatejpovať rameno?

Tejpovanie ramena patrí medzi časté aplikáce, s ktorými sa môžete stretnúť vo svojej praxi. Kineziologické tejpy v tomto prípade pomáhajú ako od bolesti, tak so správnym postavením ramenného kĺbu. Príčin bolestí alebo zranení ramena je celá rada. Takmer vždy v rámci aplikácie tejpov na rameno lepíme takiež deltový sval, který je väčšinou preťažený. Ďalšie tejpy často aplikujeme cez AC skĺbenie - úponové miesto pre mnoho väzov a šliach v rámci ramenného pletenca. Týmito tejpami sa snažíme znížiť tlak v danom mieste a dovoliť tak rychlejšej regeneráci ramena.

V rámci tejpovania ramena môžeme taktiež ovplyvniť postavenie nielen ramena ako takého, ale aj celú postúru. Tieto korekčné aplikáce je vždy nutné konzultovať s odborníkom.

S priloženým videom a fotonávodom budete schopný základnej aplikáce kineziologických tejpov na rameno. Jedná se o ucelenú oporu a obecné spevnenie, ktoré možno dobre kombinovať, niektoré vrstvy môžeme vynechať apod.

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.

Návod na tejpovanie ramena krok po kroku

1. Pripravíme si 3 tejpy tvaru "I" a 1 tejp tvaru "Y" (tejpy na rameno meriame v neutrálnom postavení, prípadne v natiahnutí svalu alebo kože)

2. Tejp tvaru "Y" nalepíme podľa návodu na deltový sval. Následne nalepíme kratší tejp tvaru "I" od stredu s vysokým napätím

3. Tejp lepíme cez AC sĺbenie s vysokým napätím

4. Prvý koniec tejpu dolepíme bez napätia na kľúčnu kosť podľa obrázku

5. Druhý koniec tejpu dolepíme bez napätia na lopatku podľa obrázku

6. Druhý tejp "I" lepíme rovnakým zpôsobom, ako predošlý. Tento tejp z 50 % prekrýva predchádzajúci

7. Bázu posledného tejpu prilepíme na prsný sval (prípadne na lopatku)

 8. Po ramennú jamku lepíme tejp bez napätia, následne lepíme s vysokým napätím okolo ramenného kĺbu

9. Vysoké napätie končí opäť pri ramennej jamke. Od nej dolepíme zvyšok tejpu bez napätia na lopatku (prípadne na prsný sval)

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.