Šijové svaly

 

1. Bázu tejpu nalepíme bez napätia za výbežok lopatky (acromion)

2. Po úklonu hlavy nalepíme tejp cez hornú časť trapézového svalu s nízkým napätím

3. Tejp dolepíme bez napätia čo možno najvyššie pod vlasovú časť. Tento tejp sa vždy lepí párovo

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.