RockPods & RockFloss – Praha

Vyberte termín v mieste Praha
Vyplniť prihlášku

Informácie o kurze

FMT ROCKPODS & ROCKFLOSS

Na týchto kurzoch obdržíte prvotriedne pomôcky RockFloss & RockPods a dozviete sa, ako s nimi zaobchádzať, na akej báze fungujú a čo všetko sa dá vlastne s nimi ovplyvniť.

Vďaka praktickým cvičeniam si osvojíte prácu s týmito nástrojmi a lepšie ich tak zaradíte do svojej praxe. Vyskúšate si množstvo aplikácií, ale zároveň získate informácie o celom koncepte použitia týchto techník a tým aj neobmedzené možnosti pri ich používaní.

FMT RockFloss

Pojem “flossing” je bežne spájaný s predstavou silnej gumenej pásky oviazanej okolo športovcovej svalnatej končatiny. V skutočnosti sú však “floss bandy” niečím viac – cenným nástrojom nielen športovcov, ktorý môže každý veľmi ľahko a sám používať pri starostlivosti o svoje telo.

FMT RockFloss je kurz zameriavajúci sa na kompresný efekt flossing pások a “fasciálneho strihu” s cieľom zlepšiť pohyblivosť kĺbov, znížiť bolesť a podporiť a zvýšiť efektivitu pohybu. RockFloss umožňujú zdravotníkom, fyzioterapeutom a trénerom poskytovať ich klientom prvotriednu starostlivosť s jasnými výsledkami. Môžete však pomôcť taktiež sami sebe a svojej rodine.

FMT RockFloss kurz predstavuje concept kožného/fasciálneho/nervového kĺzania, ktoré pomáha obmedziť opuchy tkaniva, zlepšuje pohyb a stišuje bolesť pomocou “compression band floss” sťahujúcej pásky. Kurz sa sústredí na anatómiu, fyziológiu a neurológiu efektu kompresie na kĺzanie spojivového tkaniva, trakcie tkaniva a tkanivovej kompresie.

Príklady použitia RockFloss v praktickej časti kurzu:

 • noha – padanie špičky (drop foot), členok, lýtko, koleno, stehno, bedrový kĺb, rameno, zápästie, predlaktie, lakeť, tenisový a golfový lakeť (epikondylitídy)
 • využitie flossu ako “rukoväte” pre manuálnu mobilizáciu, pre lepšiu manipuláciu
 • riešenie bolestí kolena – bočné väzy (MCL), vnútorné menisky (med meniscus), pes anserine
 • trup – pozícia rebier a panvy – práca s bránicou / práca s dychom
 • kombinácia flossu s ďalšími pomôckami pre ovplyvnenie myofasciánych TRPs (spúšťacie body)
 • špirálne vzory hornej a dolnej končatiny (pri zníženej rotácii, bolestiach kĺbov, …)
 • práce s vnútorným kĺzaním a s vonkajším kĺzaním pri pohybe v uzavretom alebo otvorenom reťazci
 • Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátom. Všetky pomôcky potrebné na kurze Vám budú poskytnuté. Kurz FMT RockFloss nemá žiadne prerekvizity.

 

Ciele kurzu FMT RockFloss

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces preverovania kôže/fascií/pohybu
 • vedieť sa vyznať a byť schopní použiť výskum vzťahujúci sa ku kĺzaniu spojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • používať a začleniť do bežnej terapie “banded floss” techniky vzťahujúce sa k patológiám mäkkého tkaniva týkajúcích sa napätia/dekompresie, smeru vonkajšieho namáhania a tlaku
 • porovnať a zhodnotiť výhodnosť použitia a použíť rôzne rehabilitačné metódy za využitia RockFloss

V cene kurzu sú zahrnuté RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnote 400 a 900 Kč

FMT RockPods

Metóda Myofascial Cupping (myofasciálne bankovanie) je známa už od ranného 19. storočia. Iba nedávno však začali fialové odtlačky kruhov na chrbte profesionálnych športovcov priťahovať k prastarej myofasciálnej terapii väčšiu pozornosť verejnosti. Podoba pomôcok a princípu ich využitia sa v čase zmenili, avšak základný princíp vytvorenia podtlaku na koži s pomocou nástroja a následné uvoľnenie tlaku (a teda aj väziva a svalov na postihnutom mieste) zostávajú naďalej rovnaké.

RockPods sú založené na kožnej/fasciálnej dekompresii pre zlepšenie a uľahčenie pohyblivosti tkaniva, zlepšenie pohybu a tíšenie bolesti použitím myofasciálnych pomôcok. Kurz sa sústredí na anatómiu, fyziológiu a neurológiu účinku myofasciálneho bankovania na kĺzaní spojivového tkaniva, trakcie tkaniva a tkanivovej dekompresie. Pozornosť bude v tejto súvislosti venovaná taktiež pozorovaniu a odbornému hodnoteniu dermálneho a fasciálneho systému v súvislosti s kožnou a fasciálnou dekompresiou. Kurz Vás naučí ako pomôcky (RockPods) využívať a začleniť do klasických rehabilitačných techník a postupov a ponúkne taktiež ohľad odbornej literatúry na problematiku.

Príklady použitia RockPods v praktickej časti kurzu:

 • kĺzanie tkaniva pri vnútornom a vonkajšom zaťažení (pohybe)
 • techniky použitia pri bolestiach, ovplyvnenie voľných nervových zakončení
 • manipulácie s jazvami
 • bankovanie pri zmysluplných pohyboch – bedrová a krčná chrbtica (využitie vo frontálnej, sagitálnej a transverzálnej rovine), končatiny (rameno, koleno, lakeť, predlaktie, zápästie a dlaň, predná strana stehien, hamstringy, lýtka, stupaj nohy, plantárna fascia), latissimus, …
 • senzomotorický tréning – vizuálny a taktilný podnet, práca s lopatkami, padanieí špičky (drop foot), …
 • taktilná diskriminačná tréningová hra
 • použitie pri špecifických športových pohyboch – golf, jóga, futbal, hokej, hádzaná, …
 • korekcia držania tela – napr. pozícia panvy pri drepe
 • kombinácia RockPods s pružnými gumami “bandy”
 • neurologické bankovanie – mobilizácia a spôsoby použitia RockPods (mediánny a radiálny nerv, supraskapulárny nerv, fibulárny nerv, lat femoral cutaneous nerv, femorálny nerv, sedací nerv (sciatic nerve), saphenous nerv, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES))
 • Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátom. Všetky pomôcky potrebné na kurze Vám budú poskytnuté. Kurz FMT RockPods nemá žiadne prerekvizity.

 

Ciele kurzu FMT RockPods

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces preverovania kôže/fascií/pohybu
 • vedieť sa vyznať a byť schopní použiť výskum vzťahujúci sa ku kĺzaniu spojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • používať a začleniť do bežnej terapie “bankovacie” techniky vzťahujúce sa k patológiám mäkkého tkaniva týkajúcích sa napätia/dekompresie, smeru vonkajšieho namáhania a tlaku
 • porovnať a zhodnotiť výhodnosť použitia a použíť rôzne rehabilitačné metódy za využitia RockPods

V cene kurzu je zahrnutá sada RockPods v hodnote 1 800 Kč

Mám záujem iba o RockPods / RockFloss

Prihlásiť sa môžete aj iba na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedeľný termín

1. deň (sobota) - RockPods
2. deň (nedeľa) - RockFloss

Online cez aplikáciu Zoom
Súčasná neistá situácia, v ktorej sa nachádzame, nie je pre nás všetkých jednoduchá. Z našej strany sa tejto situácii snažíme maximálne prispôsobiť a umožniť Vám sa aj naďalej vzdelávať. Preto sme sa rozhodli zorganizovať online kurzy, ku ktorým sa môžete pripojiť z pohodlia domova. Skúsenosti z iných krajín potvrdzujú záujem o tieto školenia a aj ich úspechy. 

Ako to bude vyzerať?

 
Príprava 
Pred kurzom všetkým účastníkom zašleme potrebný materiál (skriptá a tejpy) pre nevyhnutnú prípravu, teoretickú a praktickú časť. Ďalej obdržíte odkaz na stránku/aplikáciu, cez ktorú budeme školenie poriadať. Všetko je jednoduché a pripojenie zvyčajne trvá menej ako 1 minútu. Pre problémy s pripojením bude na telefóne pripravený náš IT technik, ktorý prípadný problém vyrieši.
 

Čo k online kurzu potrebujem?
Počítač, tablet, alebo mobilný telefón s obrazovkou a dobré internetové pripojenie. Všetky ostatné materiály zašleme dopravnou spoločnosťou ešte pred kurzom.

 
Teoretická časť
Máme pripravenú profesionálnu prezentáciu, ktorá bude vedená lektorom cez PC. Jednotlivé stránky prezentácie uvidíte na Vašom monitore a v skriptách, kde si môžete robiť poznámky. Prezentácia je ako na našich kurzoch vedená formou diskusie. Môžete teda položiť otázky a reagovať na jednotlivé témy. Prezentáciaje rozdelená do niekoľkých blokov, v ktorých sú prebrané dostupné štúdie, princíp a možnosti využitia tejpov a hlavne reálne zapojenie do praxe.
 
Praktická čásť
Školenie bude prispôsobené domácim podmienkam. Jednotlivé aplikácie budú demonštrované a skúšané s profesionálnym lektorom. Aplikácia sa dá skúšať aj na druhej osobe – ideálne mať niekoho pri sebe, avšak nie je to podmienkou a časť techník môžete aplikovať vždy aj sami na seba. Výhodou týchto aplikácií je okamžitá spätná väzba, ktorú pri aplikácii "sami na seba" ihneď získate. Zároveň však vysvetlíme a aj ukážeme aplikáciu na druhej osobe pre ešte lepšie zapojenie do praxe (zameranie na športy - hokej, loptové športy, neuromobilizačné cvičenia, práca s jazvou, riešenie opuchov, atď.).
 
Navyše v prípade, že si nebudete po kurze praktickou časťou istí, ponúkame možnosť účasti na normálnom kurze ZADARMO v nasledujúcich termínoch (snáď už bude situácia prívetivejšie).

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „RockPods & RockFloss“

4. marec 2023 - RockPods

5. marec 2023 - RockFloss

4. a 5. marec 2023 - RockPods + RockFloss

Údaje o účastníkovi
Celkom k úhrade
185,00 €
Všetky platobné údaje nájdete v e-maile po vyplnení prihlášky.
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.