FMT RockBlades & Blades Advanced – Praha

Vyberte termín v mieste Praha
Vyplniť prihlášku
0
spokojných kurzistov
0
hodnotení účastníkov
0
miest, kde školíme CZ & SK

Informácie o kurze

FMT BLADES & BLADES ADVANCED

Naučte sa pracovať s nástrojmi pre mobilizáciu mäkkého tkaniva (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používať ich v rámci starostlivosti o Vašich pacientov či športových zverencov.

Výnimočnosť týchto kurzov je v zameraní sa na neurofyziologické pôsobenie týchto metód, nie teda iba na lokálne mechanické a biochemické účinky, a tiež na evidence-based prístup. Absolvovaním kurzu získate medzinárodne uznávaný certifikát!

IASTM

Pojem IASTM je bežne spojovaný s predstavou oceľových nástrojov a fyzicky náročnou prácou pri ich aplikácii, ktorá často vo výsledku spôsobuje začervenanie kože či modriny. FMT IASTM kurzy oproti tomu predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovania výkonu prostredníctvom šetrných techník, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť dobre znateľných výsledkov. Napriek tomu, že nástroje majú tvrdé hrany, techniky ich používania nie sú agresívne. Nástroje Vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň budú šetriť Vaše ruky!

Kurzy vyučujú naozajstní experti v odbore. V cene kurzu su zahrnuté aj nástroje! FMT IASTM kurzy sú určené pre profesionálov v zdravotníckom odbore, fyzioterapeutov, fitness a iných trénerov či masérov. Výstupom z kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. 

FMT Blades

Kurz FMT Blades sa zaoberá zlými pohybovými návykmi, ich identifikáciou pozorovaním a ich nápravou s použitím IASTM pomôcok. Pozornosť je v kurze venovaná anatómii, fyziológii a neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám, založených na dostupnom výskume. IASTM techniky sú v kurze tiež kombinované s technikami tejpovania a korekčného cvičenia, aby si jeho absolventi osvojili komplexný prístup k svojim pacientom a cvičencom. Výuka prebieha hlavne formou workshopu s veľmi praktickým prístupom.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupnom výskume
 • modulácia bolesti (Feathering Stroke) – ruky, stehná, ramená, predlaktia, …
 • facilitácia – rôzne časti tela v závislosti na danom probléme – noha, členok, predkolenie, koleno, …
 • inhibícia – rôzné časti tela v závislosti na danom probléme – hypertonické regióny (Pektorálna fascia, Fascia m. trapezius, …), brušná stena, bránica, lýtko, …
 • mobilizácia taknív – mokrá a suchá terapia
 • lymfodrenáž
 • práca s fasciálnymi reťazcami (frontálny, dorzálne laterálny, funkčný a reťazec hornej končatiny)
 • použitie dvojbodovej diskriminácie pre test a retest
Ciele kurzu FMT Blades

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIAL ANATOMY)
 • schopní definovať, diskutovať a orientovať sa v neuroanatómii fasciálneho subsystému
 • identifikovať a demonštrovať techniky pozorovania pohybu za účelom zistenia zlých pohybových vzorov
 • orientovať sa v odbornej teórii a štúdiách ohľadom IASTM
 • aplikovať a kombinovať IASTM prácu s nástrojmi a funkčným tejpovaním za účelom zvýšenia kvality pohybu tela, rozumieť a byť schopní aplikovať „suché fasciálne kĺzanie“ pre podporu lepšieho rozsahu pohybu


V cene kurzu sú zahrnuté RockBlades 2.0 v hodnote 7 500 Kč

FMT Blades Advanced

Kurz FMT Blades Advanced predstavuje koncept fasciálního kĺzania a neurosenzorickej bolesti modulovanej prostredníctvom mäkkého tkaniva mobilizovaného nástrojom. Aj keď majú používané pomôcky tvrdé hrany, vyučované techniky nie sú nijak agresívne a prinášajú významné výsledky. Pozornosť je v tomto kurze venovaná hlavne anatómii, fyziológii, neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám a taktiež konceptu kĺzania hlbokých fascií s použitím gumového puzdra pre adhezívne tkanivo. FMT Blades Advanced kurz sa venuje tiež tíšeniu bolesti pomocou špecifickej mechanicko-receptorovej stimulácie s použitím novej “hrebeňovej” metódy. Kurz je určený pre profesionálov v odboru zdravotníctva, fyzioterapie, fitness, pre trénerov a masérov.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupnom výskume
 • modulácia bolesti pomocou hrebeňovej metódy (horné a dolné končatiny, trup, krk a tvár)
 • koncept kĺzania tkaniva pomocou gumovej násadky s cieľom ovplyvniť nervové entrapmenty pomocou pohybu nástroja a tela so zameraním na rôzne druhy kĺzania (syndróm karpálneho tunela, supraskapulárny tunelový syndróm, subokcipitálny tunelový syndróm, syndróm nervovej siete v nohe, syndróm tarzálneho tunela, superficial peroneal syndrome)
 • inhibćie – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • facilitácie – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • použitie dvojbodovej diskriminácie pre test a retest
Ciele kurzu FMT Blades Advanced

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIAL ANATOMY)
 • identifikovať a pracovať s neuroanatómiou dermálneho/fasciálneho subsystému
 • rozpoznať a pracovať s kožným/fasciálnym procesom kĺzania
 • orientovať sa a vedieť interpretovať výskum týkajúcí sa IASTM ohľadom kĺzania spojivového tkaniva a modulácie bolesti
 • v praxi používať IASTM techniky a začleňovať ich do ďalších fyzioterapeutických procedúr
 • analyzovať a uvoľňovať najčastejšie entrapmenty kožných nervov v horných a dolných končatinách a v trupe

V cene kurzu je zahrnutý Mohawk v hodnote 5 000 Kč

Mám záujem iba o prvý/druhý deň

Prihlásiť sa môžete aj iba na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedeľný termín

1. deň (sobota) - FMT BLADES BLADES
2. deň (nedeľa) - FMT BLADES ADVANCED

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „FMT RockBlades & Blades Advanced“

Údaje o účastníkovi
Celkom k úhrade
500,00 €
Všetky platobné údaje nájdete v e-maile po vyplnení prihlášky.
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.