FMT RockBlades & Blades Advanced – Praha

Vyberte termín v mieste Praha
Vyplniť prihlášku

Informácie o kurze

FMT BLADES & BLADES ADVANCED

Naučte sa pracovať s nástrojmi pre mobilizáciu mäkkého tkaniva (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používať ich v rámci starostlivosti o Vašich pacientov či športových zverencov.

Výnimočnosť týchto kurzov je v zameraní sa na neurofyziologické pôsobenie týchto metód, nie teda iba na lokálne mechanické a biochemické účinky, a tiež na evidence-based prístup. Absolvovaním kurzu získate medzinárodne uznávaný certifikát!

IASTM

Pojem IASTM je bežne spojovaný s predstavou oceľových nástrojov a fyzicky náročnou prácou pri ich aplikácii, ktorá často vo výsledku spôsobuje začervenanie kože či modriny. FMT IASTM kurzy oproti tomu predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovania výkonu prostredníctvom šetrných techník, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť dobre znateľných výsledkov. Napriek tomu, že nástroje majú tvrdé hrany, techniky ich používania nie sú agresívne. Nástroje Vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň budú šetriť Vaše ruky!

Kurzy vyučujú naozajstní experti v odbore. V cene kurzu su zahrnuté aj nástroje! FMT IASTM kurzy sú určené pre profesionálov v zdravotníckom odbore, fyzioterapeutov, fitness a iných trénerov či masérov. Výstupom z kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. 

FMT Blades

Kurz FMT Blades sa zaoberá zlými pohybovými návykmi, ich identifikáciou pozorovaním a ich nápravou s použitím IASTM pomôcok. Pozornosť je v kurze venovaná anatómii, fyziológii a neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám, založených na dostupnom výskume. IASTM techniky sú v kurze tiež kombinované s technikami tejpovania a korekčného cvičenia, aby si jeho absolventi osvojili komplexný prístup k svojim pacientom a cvičencom. Výuka prebieha hlavne formou workshopu s veľmi praktickým prístupom.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupnom výskume
 • modulácia bolesti (Feathering Stroke) – ruky, stehná, ramená, predlaktia, …
 • facilitácia – rôzne časti tela v závislosti na danom probléme – noha, členok, predkolenie, koleno, …
 • inhibícia – rôzné časti tela v závislosti na danom probléme – hypertonické regióny (Pektorálna fascia, Fascia m. trapezius, …), brušná stena, bránica, lýtko, …
 • mobilizácia taknív – mokrá a suchá terapia
 • lymfodrenáž
 • práca s fasciálnymi reťazcami (frontálny, dorzálne laterálny, funkčný a reťazec hornej končatiny)
 • použitie dvojbodovej diskriminácie pre test a retest
Ciele kurzu FMT Blades

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIAL ANATOMY)
 • schopní definovať, diskutovať a orientovať sa v neuroanatómii fasciálneho subsystému
 • identifikovať a demonštrovať techniky pozorovania pohybu za účelom zistenia zlých pohybových vzorov
 • orientovať sa v odbornej teórii a štúdiách ohľadom IASTM
 • aplikovať a kombinovať IASTM prácu s nástrojmi a funkčným tejpovaním za účelom zvýšenia kvality pohybu tela, rozumieť a byť schopní aplikovať „suché fasciálne kĺzanie“ pre podporu lepšieho rozsahu pohybu


V cene kurzu sú zahrnuté RockBlades 2.0 v hodnote 7 500 Kč

FMT Blades Advanced

Kurz FMT Blades Advanced predstavuje koncept fasciálního kĺzania a neurosenzorickej bolesti modulovanej prostredníctvom mäkkého tkaniva mobilizovaného nástrojom. Aj keď majú používané pomôcky tvrdé hrany, vyučované techniky nie sú nijak agresívne a prinášajú významné výsledky. Pozornosť je v tomto kurze venovaná hlavne anatómii, fyziológii, neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám a taktiež konceptu kĺzania hlbokých fascií s použitím gumového puzdra pre adhezívne tkanivo. FMT Blades Advanced kurz sa venuje tiež tíšeniu bolesti pomocou špecifickej mechanicko-receptorovej stimulácie s použitím novej “hrebeňovej” metódy. Kurz je určený pre profesionálov v odboru zdravotníctva, fyzioterapie, fitness, pre trénerov a masérov.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne druhy prítlaku nástroja, smeru a frekvencie nástroja v závislosti na dostupnom výskume
 • modulácia bolesti pomocou hrebeňovej metódy (horné a dolné končatiny, trup, krk a tvár)
 • koncept kĺzania tkaniva pomocou gumovej násadky s cieľom ovplyvniť nervové entrapmenty pomocou pohybu nástroja a tela so zameraním na rôzne druhy kĺzania (syndróm karpálneho tunela, supraskapulárny tunelový syndróm, subokcipitálny tunelový syndróm, syndróm nervovej siete v nohe, syndróm tarzálneho tunela, superficial peroneal syndrome)
 • inhibćie – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • facilitácie – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, …)
 • použitie dvojbodovej diskriminácie pre test a retest
Ciele kurzu FMT Blades Advanced

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • rozumieť a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIAL ANATOMY)
 • identifikovať a pracovať s neuroanatómiou dermálneho/fasciálneho subsystému
 • rozpoznať a pracovať s kožným/fasciálnym procesom kĺzania
 • orientovať sa a vedieť interpretovať výskum týkajúcí sa IASTM ohľadom kĺzania spojivového tkaniva a modulácie bolesti
 • v praxi používať IASTM techniky a začleňovať ich do ďalších fyzioterapeutických procedúr
 • analyzovať a uvoľňovať najčastejšie entrapmenty kožných nervov v horných a dolných končatinách a v trupe

V cene kurzu je zahrnutý Mohawk v hodnote 5 000 Kč

Mám záujem iba o prvý/druhý deň

Prihlásiť sa môžete aj iba na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať iba sobotný/nedeľný termín

1. deň (sobota) - FMT BLADES BLADES
2. deň (nedeľa) - FMT BLADES ADVANCED

Online přes aplikaci Zoom
Současná nejistá situace, ve které se nacházíme, není pro nás všechny jednoduchá.  Z naší strany se této situaci snažíme maximálně přizpůsobit a umožnit vám se i nadále vzdělávat. Proto jsme se rozhodli zorganizovat online kurzy, ke kterým se můžete připojit z pohodlí domova. Zkušenosti z jiných zemí potvrzují jak zájem, tak úspěchy těchto školení.
 
Jak to bude vypadat?
 
Příprava 
Před kurzem všem účastníkům zašleme potřebný materiál (skripta a nástroje) pro nezbytnou přípravu, teoretickou a praktickou část. Dále obdržíte odkaz na stránku/aplikaci, přes kterou budeme školení pořádat. Vše je jednoduché a připojení obvykle trvá méně, než 1 minutu. Pro problémy s připojením bude na telefonu připraven náš IT technik, který případný problém vyřeší.
 

Co k online kurzu potřebuji
Počítač, tablet, nebo mobilní telefon s obrazovkou a dostačující internetové připojení. Veškeré ostatní materiály zašleme dopravní společností ještě před kurzem.

 
Teoretická část
Máme připravenou profesionální prezentaci, která bude vedena lektorem přes PC. Jednotlivé stránky prezentace uvidíte na Vašem monitoru a ve skriptech, kde si můžete dělat poznámky. Prezentace je jako na našich kurzech vedena formou diskuze. Můžete tedy klást dotazy a reagovat na jednotlivá témata. Prezentace je rozdělena do několika bloků, ve kterých  jsou probrány dostupné studie, princip a možnosti využití pomůcek a hlavně reálné zapojené do praxe.
 
Praktická část
Školení bude přizpůsobena domácím podmínkám. Jednotlivé aplikace budou demonstrovány a zkoušeny s profesionálním lektorem. Aplikace lze zkoušet také na druhé osobě, nicméně toto není podmínkou. Výhodou těchto aplikací je okamžitá zpětná vazba, kterou při aplikace „sami na sebe“ ihned získáte. Zároveň však vysvětlíme i ukážeme aplikaci na druhé osobě pro ještě lepší zapojení do praxe (zaměření na sporty – hokej, míčove sporty, neuromobilizační cvičení, práce s jizvou, řešení otoků atd).
 
Navíc v případě, že si nebudete po kurzu praktickou částí jisti, nabízíme možnost účasti na normálním kurzu ZDARMA v následujících termínech (snad již bude situace přívětivější).

Čo o nás hovoria absolventi

Přihláška na „FMT RockBlades & Blades Advanced“

6. máj 2023 - Rock Blades
7. máj- Rock Blades Advanced
6. - 7. máj- Rock Blades + Blades Advanced

Údaje o účastníkovi
Celkom k úhrade
335,00 €
Všetky platobné údaje nájdete v e-maile po vyplnení prihlášky.
Cena kurzu je uvedená vč. DPH 20 %.