Biceps

1. Pripravíme si jeden tape tvaru "Y"

2. Bázu nalepíme bez napätia na úpon svalu na vretennú kosť (drsnatina tuberositas radii) podľa obrázku

3. Oddelíme papier spájajúci obe časti tejpu ku sebe

4. Natiahneme biceps a urobíme pri tom supináciu (natiahnutú ruku dávame za telo a dlaň smeruje ku stropu) podľa obrázku a obkrúžime biceps z jednej strany s 25 % napätím

5. V rovnakej pozícii obkrúžime biceps aj z druhej strany

6. Tejp dolepíme bez napätia na výbežku tuberculum supraglenoidale (výbežok lopatky prekračujúce púzdro ramenného kĺbu)

Toto a oveľa viac sa naučíte na našich kurzoch tejpovania.