Ako správne nalepiť tejpy

Pred použitím tejpov sa poraďte s odborníkom, nakoľko nie každý dokáže správne tejpovať.

Najdôležitejšie je lepiť tejp vždy na čistú, suchú, odmastenú a oholenú pokožku. Pokiaľ tejp nalepíte na ochlpenú kožu, výrazne znížite jeho účinky a pri odliepaní môže dôjsť k poraneniu kože. Bez poriadnej prípravy nemožno očakávať správne a dlhodobé účinky pásky.

Zastrihnite rohy tejpu a odlepte podkladový papierik. Na to sú dva spôsoby:

1) Pretrhneme papierik aj s tejpom na jeho konci a odlepíme menšiu časť papierika. Využijeme pri tom elasticitu tejpu. Následne môžeme nalepiť tejp na pokožku.

2) Špičkou prstu opatrne odlepíme pásku z ochranného podkladového papierika a tejp nalepíme na pokožku. Pri odlepení pásky je potrebné dávať veľký pozor na to, aby sme sa čo najmenej dotýkali lepivej časti tejpu.

Začiatok a koniec (bázu a kotvu) tejpu vždy lepte s nulovým napätím.

Po nalepení tejpu podľa pokynov odborníka je potrebné pásku patrične zahriať pre lepšiu priľnavosť lepidla- tzv. “zažehliť“. Preto je vhodné pásku chvíľu po nalepení trieť v smere lepenia. Nikdy nežehlíme do šírky pásky, pretože by mohlo dôjsť k odlepeniu strán tejpu.

Tejpy odliepame opatrne, pomalými pohybmi a vždy v smere rastu ochlpenia. K príjemnejšiemu odstraňovaniu tejpu ho možno namočiť a odlepiť v napnutom stave. Nikdy tejp neodstraňujeme trhaním alebo prudkými pohybmi, nakoľko by mohlo dôjsť k narušeniu kože.

Tejp naťahujeme pozdĺžnym smerom, nikdy nie do šírky. Vždy je lepšie použiť nižšie napätie, ako vysoké.

Ak chvíľu po nalepení spôsobuje nepríjemné svrbenie alebo škriabanie, je možne, že došlo k alergickej reakcii, preto je nutné tejp ihneď odstrániť a viac nepoužívať. Existujú aj tejpy pre citlivú pokožku, ich lepidlo je šetrnejšie – tejpy pre citlivú pokožku.

Všetky zásady aplikácie, indikácie – kontraindikácie a praktický nácvik sa naučíte na našich kurzoch.