Online RockPods & RockFloss

FMT RockFloss

Pojem “flossing” je bežne spájaný s predstavou silnej gumenej pásky oviazanej okolo športovcovej svalnatej končatiny. V skutočnosti sú však “floss bandy” niečím viac – cenným nástrojom nielen športovcov, ktorý môže každý veľmi ľahko a sám používať pri starostlivosti o svoje telo.

FMT RockFloss je kurz zameriavajúci sa na kompresný efekt flossing pások a “fasciálneho strihu” s cieľom zlepšiť pohyblivosť kĺbov, znížiť bolesť a podporiť a zvýšiť efektivitu pohybu. RockFloss umožňujú zdravotníkom, fyzioterapeutom a trénerom poskytovať ich klientom prvotriednu starostlivosť s jasnými výsledkami. Môžete však pomôcť taktiež sami sebe a svojej rodine.

FMT RockFloss kurz predstavuje concept kožného/fasciálneho/nervového kĺzania, ktoré pomáha obmedziť opuchy tkaniva, zlepšuje pohyb a stišuje bolesť pomocou “compression band floss” sťahujúcej pásky. Kurz sa sústredí na anatómiu, fyziológiu a neurológiu efektu kompresie na kĺzanie spojivového tkaniva, trakcie tkaniva a tkanivovej kompresie.


FMT RockPods

Metóda Myofascial Cupping (myofasciálne bankovanie) je známa už od ranného 19. storočia. Iba nedávno však začali fialové odtlačky kruhov na chrbte profesionálnych športovcov priťahovať k prastarej myofasciálnej terapii väčšiu pozornosť verejnosti. Podoba pomôcok a princípu ich využitia sa v čase zmenili, avšak základný princíp vytvorenia podtlaku na koži s pomocou nástroja a následné uvoľnenie tlaku (a teda aj väziva a svalov na postihnutom mieste) zostávajú naďalej rovnaké.

RockPods sú založené na kožnej/fasciálnej dekompresii pre zlepšenie a uľahčenie pohyblivosti tkaniva, zlepšenie pohybu a tíšenie bolesti použitím myofasciálnych pomôcok. Kurz sa sústredí na anatómiu, fyziológiu a neurológiu účinku myofasciálneho bankovania na kĺzaní spojivového tkaniva, trakcie tkaniva a tkanivovej dekompresie. Pozornosť bude v tejto súvislosti venovaná taktiež pozorovaniu a odbornému hodnoteniu dermálneho a fasciálneho systému v súvislosti s kožnou a fasciálnou dekompresiou. Kurz Vás naučí ako pomôcky (RockPods) využívať a začleniť do klasických rehabilitačných techník a postupov a ponúkne taktiež ohľad odbornej literatúry na problematiku.